Rekonštrukcia odsávacieho potrubia vo VSH Vytlačiť

Zákazka pozostávala z:

  1. výroby nového potrubia (zakružovanie plechov, rezanie prírub laserom, zváranie),
  2. nanesenia ochrannej oteruvzdornej betónovej zmesi Tribet 3000 do všetkých kolien,
  3. dopravy potrubia do VSH, a.s. Turňa nad Bodvou,
  4. demontáže starého potrubia a montáže nového potrubia,
  5. jeho tepelnej izolácie a oplechovania.

Stavba bola odovzdaná 26.02.2009 .

Späť