logo
logo

Reklama

Spolupracujeme s:
AG - systém
Ponúka: sekcionálne, výklopné alebo rolovacie garážové brány, pohony brán, kamerové a zabezpečovacie systémy.
Reklamný panel

WASTE MANAGEMENT – Nakladanie s odpadom PDF Vytlačiť E-mail

Na každej stavbe vzniká odpad. Niektorý sa dá využiť, iný nie. Na tejto stránke nájdete zopár rád a postrehov, ktoré naša firma získala počas niekoľkých rokov.

Ak chcete zamedziť nepríjemnému prekvapeniu na skládkach, v zberniach surovín alebo spaľovniach, je dobré vedieť aké druhy odpadu spolu nemiešať aby nevznikol problém s likvidáciou.

  • nesmie sa zmiešavať nebezpečný odpad (patrí sem aj eternit!) s iným odpadom.
  • v stavebnej suti nesmú byť plasty, papiere, drevo, tuhý komunálny odpad a nebezpečný odpad
  • oplatí sa triediť oceľ na plechy a hrubý materiál od začiatku zhromažďovania

V niektorých prípadoch je možné odpad odpredať a tým minimalizovať náklady na jeho odstránenie.

Druh odpadu

Zaplatíte

Dostanete

Drevo

?

?

Zemina

?

?

Betóny - omietky (stavebná suť)

? €/t

-

Plasty - PET fľaše

10,- €/t

Plasty – fólie

50,- €/t

Sklo – biele

3,- €/t

Sklo - farebné

3,- €/t

Papier

?

?

Oceľ – plechy

? €/kg

Oceľ - hrubý materiál

? €/kg

Nerezová oceľ

? €/kg

Hliník

? €/kg

Meď

? €/kg

Azbestocement - Eternit

120,- €/t

-

Spáliteľný odpad

?? ,- €/t

-

Druhy odpadu a ich zneškodnenie - ceny nie sú aktualizované!

Odpad, ktorý je určený na recykláciu musí byť homogénny - nesmie obsahovať žiaden iný materiál. Napríklad pri predaji plastov (fólií) odpad nesmie obsahovať PET fľaše, zeminu, sklo, a podobne).

Pre takéto účely sme pre Vás pripravili ponuku na prenájom kontajnerov, ktoré sú určené pre triedenie odpadov. Pristúpiť k tomuto kroku je viac ako vhodné už pred začiatkom stavebných a/alebo búracích prác. Tým sa vyhnete zbytočným následným nákladom spojeným s likvidáciou nehomogénneho odpadu, ktorá je zdĺhavá, drahá a v niektorých prípadoch aj nemožná.

 

Informácie na tejto stránke sú len informatívne a nemusia byť aktuálne (vzhľadom na rýchly vývoj cien niektorých surovín).

 

"Naša firma sa v žiadnom prípade nestotožňuje s vytváraním nelegálnych skládok, každý druh odpadu má svoje miesto a my vieme kde v blízkom okolí sa to dá legálne uskladniť/zneškodniť za najpriaznivejších finančných podmienok."

 

Copyright © 2009 Repak.sk | Created by Centralhost.eu